bezwodny


bezwodny
bezwodny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odznaczający się brakiem wody, zbiorników wodnych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezwodne rejony Australii. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'działający bez wykorzystania wody (o urządzeniach technicznych) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Gaśnica bezwodna. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezwodny — 1. «taki, w którym nie ma rzek, jezior itp.; ubogi w wody» Bezwodne okolice. Bezwodna pustynia. 2. «działający bez użycia wody» Gaśnice bezwodne …   Słownik języka polskiego

  • azbest — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. azbestście {{/stl 8}}{{stl 7}} włóknisty minerał, bezwodny krzemian magnezu, odporny na działanie wysokiej temperatury i kwasów, dawniej powszechnie używany do wyrobu materiałów ogniotrwałych i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień